Rezidencia Záhumnie

Miesto, kde sa vaše sny sa stanú skutočnosťou

 

PREDANÉ!!!

 

Ideálne miesto ako stvorené na bývanie – to je rezidencia  „Záhumnie“, ktorej malebná plocha o veľkosti štyroch  hektárov, situovaná juhozápadne od centra mesta Ilava,  pokrýva mestskú časť Ilava Klobušice.  Celé územie je vymedzené štátnou cestou I/61 a juhozápadnou hranicou zástavby Klobušíc.

 

Začiatok výstavby:  2/2019

Ukončenie výstavby: 7/2019

Ukončenie kolaudácie: 11/2019

 

 

V  smere  od   Dubnice   nad   Váhom  na  Ilavu  sa  obytná zóna  nachádza  naľavo  pred  vjazdom  do   Klobušíc.   Na  prvý   pohľad   vás  očarí  jej   výnimočná   lokalita  a  tiché prostredie s množstvom zelene. Pozemok má  mierny  sklon od štátnej cesty smerom k železničnej trati. Do  dnešných dní bol využívaný na poľnohospodárske účely.

 

Vstup do  obytnej zóny  je  riešený   priamym   napojením  na štátnu cestu, v mieste napojenia dôjde k rozšíreniu cesty I/61 a vytvoreniu odbočovacieho pruhu pre bezpečné odbočenie.

 

Dopravné značky  začiatku  i  konca mesta  (mestskej časti) sa presunú  smerom na Dubnicu nad Váhom a tým sa zabezpečí spomalenie  áut  v tejto časti,   predĺži  sa  chodník a vybuduje verejné osvetlenie.

 

 

 

 

 

Blízkosť   centra  mesta kvalitná  občianska  vybavenosť s  neobmedzenými  možnosťami a rýchly prístup k diaľnici predstavuje takmer všetko, čo potrebujete k príjemnému bývaniu.

 

Nehľadajte dom, hľadajte domov. Ideálne pozemky  na stavbu vášho nového domova  ponúkame klientom, ktorých prioritou je pokoj a relax.

 

Všetky „pre a proti“ sme citlivo posudzovali a vytvorili sme pre vás  výnimočné  miesto,  kde  môžete  spomaliť  a  pritom nestratiť kontakt s mestom.

 

 

Vytvorili sme pre  vás  48  parciel,  z  ktorých každá bude mať v pozemku vyvedené  inžinierske   siete   (voda,   kanalizácia splašková), chráničku pre pripojenie na  odber elektrickej energie  a  možnosť  dopojenia  sa  z  hranice pozemku  na optickú  sieť  spoločnosti  Slovak  Telekom. S  plynom  sa  v lokalite neuvažuje.

 

Komunikácie  v lokalite sú v dvoch typoch  a to  obojsmernú so širokým 2,5 m chodníkom a jednosmernú v šírke 3,5 m s pruhom   pre    vjazdy   k  rodinným   domom   šírky  2,2m      a priestranným chodníkom v šírke 1,5 m.

 

 

 

Celé  územie je v zmysle územného plánu určené na bývanie v   rodinných   domoch.   Bližšie   informácie  o   regulatívoch výstavby, termínoch, podmienkach kúpy či realizácii vám radi poskytneme osobne alebo telefonicky.

 

Navštívte nás a pýtajte sa... Ponúkame individuálny prístup  a  najvyššiu úroveň kvality.

 

Spoločne   pre  vás  vytvoríme miesto, kde budete prežívať šťastné  chvíle  a  kam  sa  budete  s  radosťou každý deň vracať

                                                                           

                                                                

 

Našim   prioritným  cieľom  je  spokojný  zákazník  a  preto  vynaložíme   maximálne   úsilie,   aby  sme  naplnili   vaše požiadavky.

 

 

Neváhajte!   Možno  práve  "na Záhumní"  vybudujete  svoje  bývanie  a  získate  domov, sen  s  konečným  termínom

 

 

                                                                      Roman Kalus, konateľ

     

 

 

 

                                                                       

 

 

Kontaktujte nás

Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia