Súčasťou budovania prvej etapy výstavby bola výstavba inžinierskych sietí, širokých ciest, chodníkov v celej lokalite a príprava pozemkov určených na výstavbu rodinných domov.

 

 

 

INŽINIERSKE SIETE

 

♦ asfaltové komunikácie osvetlené verejným osvetlením s LED svietidlami,

 

♦ dláždené chodníky,

 

♦ nová kiosková trafostnica s prívodom vysokého napätia,

 

♦ rozšírenie verejného vodovodu s podzemnými požiarnymi hydrantmi,

 

♦ rozšírenie verejnej kanalizácie uloženej v telese nových komunikácií,

 

♦ dažďové vody odvádzané cez uličné vpuste do vsakovacích studní (budú zostávať v území),

 

♦ zásobovanie teplom a teplou úžitkovou vodou bude z centrálneho tepelného zdroja Termonova, a.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súbory na stiahnutie

Kontaktujte nás

Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia