Otázok netreba mať veľa,
       stačí, že sme majiteľmi cieľa.

Inžinierske siete

 

Súčasťou budovania prvej etapy výstavby bude vybudovanie inžinierskych sietí, širokých ciest a chodníkov v celej lokalite, príprava pozemkov určených na výstavbu rodinných domov a hlavnou dominantou prvej etapy výstavby sa stane šesťpodlažný polyfunkčný dom so zapusteným suterénom.

 

 

 

INŽINIERSKE SIETE

 

♦ asfaltové komunikácie o šírke 5,5 metra, osvetlené verejným osvetlením s LED svietidlami,

 

♦ dláždené chodníky o šírke 1,5 - 2,5 metra v súbehu so zeleným pásom o šírke 1 meter,

 

♦ nová kiosková trafostnica s prívodom vysokého napätia,

 

♦ rozšírenie verejného vodovodu s podzemnými požiarnymi hydrantmi,

 

♦ rozšírenie verejnej kanalizácie uloženej v telese nových komunikácií,

 

♦ dažďové vody budú odvádzané cez uličné vpuste do vsakovacích studní (budú zostávať v území),

 

♦ zásobovanie teplom a teplou úžitkovou vodou bude z centrálneho tepelného zdroja Termonova, a.s.,

 

♦ voľné plochy zóny budú zatrávnené s výsadbou drevín a množstvom zelene.

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Súbory na stiahnutie

Kontaktujte nás

Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia