Otázok netreba mať veľa,
       stačí, že sme majiteľmi cieľa.

IBV DLŽINY Dubnica nad Váhom

 

IBV DLŽINY Dubnica nad Váhom

bližšie informácie Vám radi poskytneme v marci 2020

 

 

Projekt je plánovaný na parcele č. 1963/16 k.ú. Dubnica nad Váhom, ktorá je určená na výstavbu a je rovinatá, voľná, nezastavaná, doteraz slúžila pre účely poľnohospodárskej výroby. Nachádza sa na rozhraní katastrálnych území Dubnica nad Váhom – Kolačín – Nová Dubnica.

 

Projekt je funkčne v súlade s územným plánom mesta Dubnica nad Váhom, ktorý  ho predurčil na výstavbu obytného súboru.      V prvej etape bude vybudovaná technická infraštruktúra potrebná  pre následnú individuálnu výstavbu samostatne stojacich rodinných domov. Objekty rodinných domov budú s pristavanými garážami pre 1-2 osobné autá a s jedným parkovacím miestom pre návštevy. Projekty pre rodinné domy budú riešené individuálne.

Projekt rieši prístupovú komunikáciu na dané územie, obslužné komunikácie a spevnené plochy; všetky potrebné napojenia         a rozvody v rámci technickej infraštruktúry, aj vonkajšie osvetlenie. Stavba sa podľa uvádzanej objektovej skladby bude realizovať ako celok a nebude mať väzby na inú okolitú výstavbu.

 

 

Realizáciou projektu bude vytvorených 32 parciel vo výmerách 485-1121 m2 určených na predaj klientom. Každá parcela bude mať napojenie na inžinierske siete – prípojka vody, kanalizácie, elektrickej energie, plynu, príprava na pripojenie optiky. Dažďovú vodu bude potrebné spracovať jednotlivo na parcele (vsakovanie, retencia...).

 

Pre výstavbu rodinných domov sú určené regulatívy, s ktorými Vás veľmi radi oboznámime osobne, nakoľko sú rôzne v závislosti od polohy parcely.

 

Termín začatia výstavby:  2. – 3. kvartál 2020

Doba výstavby:  6 mesiacov

 

 

Kontaktujte nás

Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia